Projecten

Beeld Vizit

Samen met lokale partners ontwikkelen en begeleiden we gemeenschapsmunten.

We houden van een uitdaging. Onze voorkeur gaat stiekem naar innovatieve, complexe en/of strategische projecten. Je hebt aan ons een betrokken partner. We doen mee vanaf de eerste brainstormen en voorstudies tot de concrete uitwerking van het projectidee. Bovendien zoeken we mee naar financiële middelen om onze doelen waar te maken.

Muntuit begeleidt met evenveel enthousiasme kleinschaligere initiatieven. We ondersteunen deze met een begeleiding op maat.

Geen gemeenschapsmunt zonder impactmodel. Om de gewenste veranderingen met de munt te realiseren, zetten we sterk in op impact-meting. We helpen mee bij het bepalen van indicatoren en het bespreken van de resultaten.

Vraag vrijblijvend een offerte

Referenties

  • De Torekes in Gent, een munt ter promotie van de burenzorg, buurtzorg en milieuzorg in de Rabotwijk
  • De e-portemonnee, een elektronisch spaar- en beloningssysteem om duurzaam en milieuvriendelijk gedrag te ondersteunen
  • Uitmuntend Limburg vzw, de Limburgse organisatie achter de Limburgse Munt LimbU, een gemeenschapsmunt rond duurzaamheid, gemeenschapszin en lokale producten
  • De TalentO, een gemeenschapsmunt voor de integratie en empowerment van asielzoekers en Roeselarenaren, met de steun van Fedasil en Stad Roeselare
  • De Mechelse Koekoek, een sociale buurtmunt te Mechelen, in samenwerking met De Keeting vzw
  • Het Handboek Gemeenschapsmunten, in opdracht van de Vlaamse Overheid
  • Community Currencies in Action, een lerend netwerk tussen verschillende lokale muntinitiatieven en organisaties binnen Europa