Netwerk

Beeld Faye Pynaert

Torekes, Pluimen, Buurtijd, Troeven, LimbU,… voor onze praktijkmunters kent de wondere wereld van de gemeenschapsmunten niet veel geheimen meer. En toch! Ze inspireren elkaar en leren van de uitwisseling van hun ervaringen.

Muntuit maakt als steunpunt de brug tussen deze initiatieven in Vlaanderen en Brussel.

Activiteiten

Speciaal voor de praktijk organiseren we:

Ontmoetingsdagen

1 december 2018 Gent
Vorige editie: Antwerpen (2017)

Studiebezoeken

27 oktober 2018 Val'Heureux
Vorige editie: Utrecht (2017)

Kennisbundeling en -verspreiding

We stellen onze kennis op verschillende manieren ter beschikking aan het brede publiek:

Thematische draaiboekjes

Najaar 2017: digitale munten

Veelgestelde vragen

Raadpleeg hier

Workshops

Voor bestaande initiatieven bieden we graag extra ondersteuning.

Theory-of-change

Impact-meting
Doelen formuleren en aanscherpen

Community mapping

Breng je netwerk in kaart
Partner: Socrowd