Troeven

Sinds 2014 speelt men in Turnhout zijn Troeven uit. Deze stadsmunt wil bijdragen tot een meer zorgzame samenleving. Ze ondersteunt actief burgerschap en wakkert het Turnhouts gemeenschapsgevoel aan.

Door lokaal te kopen, elkaar te helpen of je voor de samenleving in te zetten kan je Troeven sparen. Met de Troeven kan je dan bijvoorbeeld een brood kopen bij de plaatselijke winkelier of een goed doel steunen.

Organisatie

Time2care, i.s.m. stad Turnhout, Hivset Vormingscentrum, DE ARK en lokale handelaars.

www.time2care.be

De Troeven zetten hard in op de versterking van het sociale weefsel.

Voor de plaatselijke winkeliers betekenen de Troeven een uithangbord voor hun maatschappelijk engagement, extra lokale omzet en een instrument voor klantenwaardering.