Troeven

Van 2014 tot midden 2019 speelde men in Turnhout zijn Troeven uit. Deze stadsmunt wilde bijdragen tot een meer zorgzame samenleving. Ze ondersteunde actief burgerschap en wakkerde het Turnhouts gemeenschapsgevoel aan.

Door lokaal te kopen, elkaar te helpen of je voor de samenleving in te zetten kon je Troeven sparen. Met de Troeven kon je dan bijvoorbeeld een brood kopen bij de plaatselijke winkelier of een goed doel steunen.

Organisatie

Time2care, i.s.m. stad Turnhout, Hivset Vormingscentrum, DE ARK en lokale handelaars.

De Troeven zetten hard in op de versterking van het sociale weefsel.

Voor de plaatselijke winkeliers betekenen de Troeven een uithangbord voor hun maatschappelijk engagement, extra lokale omzet en een instrument voor klantenwaardering.

UiTpas

Over munten en punten

Op 21 september ging het "UiTforum XL" door, de jaarlijkse hoogmis van het waarderingsprogramma UiTpas. Muntuit was ook van de partij en reflecteerde in de sessie "Munten en punten" over de relatie t…