Torekes

De wijkmunt Torekes zet sinds 2010 in het Gentse Rabot-Blasaintvest in op buren-, buurt- en milieuzorg.

De inzet van de wijkbewoners voor deze doelen wordt in Torekes gewaardeerd. Met deze munt kunnen zij een moestuin huren, in het sociaal restaurant gaan eten, bij de lokale handelaar inkopen doen, enzovoort.

www.torekes.be

Organisatie

Samenlevingsopbouw Gent, met steun van Stad Gent

De Torekes is de munt van de hele wijk. De sterke betrokkenheid en ontplooiing van kwetsbare mensen die door allerlei welzijnsvoorzieningen slechts moeizaam bereikt worden, is één van de successen van de Torekes.

In het project spelen lokale brugfiguren en wijkgerichte organisaties een belangrijke rol. De Torekes geven hen een concreet instrument in handen om nieuwe activiteiten met de buurt op poten te zetten en vrijwilligers hiervoor te waarderen.