TalentO

De TalentO is gegroeid vanuit een proefproject van Fedasil en het lokaal opvangintiatief te Roeselare. De doelstellingen van de TalentO gaan over:

  • integratie en sociale inclusie
  • talent- en competentieversterking
  • zinvolle vrijetijdsbesteding

Door iemand te helpen, iets te organiseren of mee te werken aan een feest in de buurt verdien je TalentO.

Deze gemeenschapsmunt krijg je in ruil voor jouw inzet voor de gemeenschap. Met de TalentO kan je nadien terecht bij het TalentO-loket en organisaties voor allerhande voordelen.

www.talentOroeselare.be

De TalentO zet o.a. in op talentontwikkeling en op de versterking van het sociale weefsel, met een bijzondere aandacht voor nieuwkomers

Via werkgroepen en feedbacksessies hebben partners en vrijwilligers inspraak in de uitwerking