TalentO

NL

Roeselare kan jouw talent gebruiken!

Door iemand te helpen, iets te organiseren of mee te werken aan een feest in de buurt verdien je TalentO.
Deze gemeenschapsmunt krijg je in ruil voor jouw inzet voor de gemeenschap.
Met de TalentO kan je nadien terecht bij enkele lokale handelaars en organisaties.

Help je?
Dan krijg je een TalentO.
Word je geholpen?
Dan geef je een TalentO.

Hoe Start ik?

Stap 1. Kom naar de TalentOmobiel / volg onze Facebookpagina of nieuwsbrief
Stap 2. Zie welke activiteiten je kan doen en waarbij je kan helpen
Stap 3. Krijg de TalentO en doe er iets leuk mee

Waar kan ik TalentO omruilen?

 • VOC Op Stap (verschillende acties, neem een kijkje!)
 • Hummus restaurant (korting voor 1T)
 • TalentOmobiel (vuilniszak, groenten, rozijnenbrood voor 1T; zwembeurt 2T of 4T, filmticket 3T, NMBS-reischeque t.w.v. 10 euro 4T)
 • Mamado (borstkompressen 1T)
 • De Spil (filmticket, Stuutjes en cinema: telkens 1T)
 • ARhus (drankje bij ARhus klap! 1T)
 • ... meer acties volgen!

Contact: buurt@vocopstap.be / +32 474 79 04 77

Volg alles live via onze Facebook-groep

ENG

Roeselare can use your talent!

By helping someone, organizing something or supporting a local initiative you deserve a TalentO.
You get this community currency in return for your effort for the community.
With the TalentO you can receive extras at some local shops and organizations.

Helping?
You get a TalentO.
Being Helped?
Then you give a TalentO.

How do I start?

1st Step. Come to the TalentOmobiel/ follow our Facebook page or newsletter
2nd Step. Check the activities and see what you can do and where you can help
3rd Step. Receive the TalentO and do something fun with it

Where can I use TalentO?

 • VOC Op Stap (various actions, take a look!)
 • Hummus restaurant (discount for 1T)
 • TalentOmobiel (garbage bag, begetables, raisin bread for 1T; swim 2T or 4T, movie ticket 3T, SNCB travel voucher for 10 euro 4T)
 • Mamado (breast compresses 1T)
 • De Spil (movie ticket, Stuutjes en cinema: each time 1T)
 • ARhus (drink at ARhus klap! 1T)
 • ... more actions will follow

Contact: buurt@vocopstap.be / +32 474 79 04 77

Follow everything live on our Facebook-group

Algemene voorwaarden Talento / General conditions Talento

Je kan de algemene voorwaarden hier downloaden.

Talento nieuwsbrief / newsletter