Waarom gemeenschapsmunten

Muntuit vzw

07 Jul 2017

Gemeenschapsmunten worden sinds jaar en dag gebruikt als een antwoord op lokale problemen wereldwijd. In sommige steden kan je zelfs leningen bekomen in een lokale munt of je gemeentetaks ermee betalen.

Talloze voorbeelden tonen aan dat lokale gemeenschappen met hun eigen munt andere keuzes kunnen maken.

Gemeenschapsmunten worden ontwikkeld om de verschillende maatschappelijke behoeften en wensen van een plek, een buurt, een stad of een regio te realiseren. Door deze met onderbenutte capaciteiten te matchen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met talenten, goesting en tijd om in de samenleving te investeren. Maar denk ook aan goederen en infrastructuur, zoals lege stoeltjes in de cinema, ongebruikte gronden en leegstaande gebouwen, voedseloverschotten, onderbenutte auto’s… Of denk aan minder tastbare zaken zoals kennis en vaardigheden die niet gedeeld worden. Enzovoort.

Daarnaast worden gemeenschapsmunten ook ingezet om gedragsverandering te stimuleren. Door mensen te belonen voor bepaalde acties. Deze beloning kan men dan bijvoorbeeld bij de lokale handelaar of bij het plaatselijk zwembad verzilveren.

Tot slot zijn gemeenschapsmunten erg in trek om de lokale economie en koopkracht te stimuleren.

Gemeenschapsmunten vormen zo één van de vele manieren om voor allerhande maatschappelijke en ecologische vraagstukken de handen uit de mouwen te steken.

Geld dat telt

Met een eigen munt kan jouw gemeenschap volgende doelen realiseren:

Cocreatie: samen gemeenschappelijke doelen stellen

Een gemeenschap kan zelf bepalen hoe een bepaalde munt wordt gebruikt. De munt is een middel om maatschappelijke doelen publiek te beheren. Door het bestuur ervan in eigen handen te nemen, geeft men hun samenleving en economie zelf deels vorm. Verschillende burgers, handelaars en organisaties werken samen en versterken zo elkaar.

Ecologische duurzaamheid: milieuvriendelijk gedrag belonen

Soms kunnen mensen een duwtje in de rug gebruiken om milieuvriendelijk te handelen. Het belonen van ecologisch verantwoord gedrag kan door middel van een gemeenschapsmunt. Zo worden ondermeer korte keten initiatieven, de deeleconomie, milieuzorg en lokale energiestrategieën gesteund.

Sociale duurzaamheid: kansen geven en mensen versterken

Gemeenschapsmunten verbinden mensen en organisaties met elkaar. Zo wordt het maatschappelijke weefsel versterkt. Sommige munten ruggensteunen activiteiten binnen de sociale economie. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van een arbeidszorginitiatief. Daarbij ontwikkelen mensen binnen de gemeenschap hun vaardigheden en werkattitude. Daarnaast sponseren vele gemeenschapsmunten actief lokale sociale projecten zoals buurtateliers, gaarkeukens, scholen,... en sportclubs.

Economische voorspoed: lokale handel en koopkracht stimuleren

Het bevorderen van handel is van oudsher één van de functies van geld. Met jouw eigen munt geef je jouw geld een opdracht mee. Bijvoorbeeld om lokaal te circuleren. Voor handelaars is de munt een marketinginstrument, een middel om klanten te binden. Voor consumenten betekent het een bijdrage aan de lokale koopkracht zodat er meer middelen vrij komen om in het welbevinden van de wijk, het dorp, de stad... de streek te investeren. Enkele lokale munten stellen ook renteloze kredieten hiervoor ter beschikking.

Meer weten?

Bekijk zeker ook de veelgestelde vragen.