Maak jouw buurt of gemeente zorgzamer

Zorgmunt

Sander Van Parijs

04 Sep 2019

Gemeenschapsmunten zijn dan wel uniek, we kunnen toch enkele basismodellen onderscheiden. We stellen deze modellen in deze reeks heel gestandaardiseerd voor. In de realiteit komt elk model met zijn eigen lokale variaties en speciale kenmerken. In dit artikel lichten we de zorgmunt uit.

Lees ook: wijkmunt, beleidsmunt, stads- of dorpsmunt, transitiemunt, circulaire munt.

Enkele lokale, sociale organisaties slaan de handen in elkaar. De zorgmunt is voor hen een hefboom om de zorg van mensen voor elkaar te promoten. Ze schenken de zorgmunten aan mensen die hun talent vrijwillig inzetten om zorgtaken op te nemen.

Zorg is een kostbaar goed geworden in onze samenleving. Er zijn vele noden en tegelijkertijd worden mantelzorgers en vrijwilligers sterk ondergewaardeerd. Mensen die gaan werken hebben vaak geen tijd voor vriendendiensten, burenhulp of vrijwilligerswerk. De zorgmunt wil daar verandering in brengen!

circulatie model zorgmunt

Voorbeeld circulatiemodel van een zorgmunt.

Hoe gaat het in zijn werk?

De eenheid van de zorgmunt is een tijdseenheid. Eén zorgmunt staat voor één uur vrijwillige inzet.

De beheerder, bijvoorbeeld een lokale sociale organisatie, staat in voor het samenbrengen van vraag en aanbod. Ze brengt mensen en organisaties met elkaar in contact. Dankzij die ‘matchmaking’ doet vrijwilliger Sammy boodschappen voor mensen die slecht te been zijn in de buurt. Sammy ontvangt hiervoor zorgmunten van de sociale organisatie. Jean speelt muziek. Hij ontvangt munten voor een optreden op het buurtfeest. Die munten ruilt Jean met Aya om voor tweedehandskledij. Aya huurt met de zorgmunten een moestuintje. Intussen gaat Sammy bij het buurthuis eten met zijn verdiende munten. Ook organisaties onderling geven munten bij elkaar uit. Ze ruilen bijvoorbeeld materiaal (beamer, bestelwagen,…) en ruimte (vergaderzaal, tuin,…) met elkaar.

Sfeerbeeld Buurtijd

Op de buurtmarkt van Posthof in het Antwerpse district Berchem kan men met de lokale munt Buurtijd betalen.

Deze voorbeelden illustreren dat de zorgmunt het sociaal kapitaal en het netwerk van haar deelnemers versterkt. De vrijwillige zorgverleners krijgen de kans om hun talenten te ontplooien en vaardigheden te ontwikkelen. Ook maatschappelijk kwetsbare personen: vaak wordt zo zichtbaar wat ze wél kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Ze worden op de gemeenschap betrokken en gewaardeerd. Ook organisaties vinden elkaar over hun werkingen heen.

Een voorbeeld van een zorgmunt is Buurtijd in het Antwerpse district Berchem. Meer dan 300 burgers en een 50-tal organisaties nemen deel aan Buurtijd. Samen zijn ze goed voor meer dan 2.500 transacties op jaarbasis, wat neerkomt op zo’n 5.000 uren aan vrijwillige inzet. De grootste kosten in euro’s uitgedrukt gaan naar het personeelslid dat het programma en haar deelnemers begeleidt. Een logische investering voor het buurthuis Posthof. Want voor de organisatie maakt Buurtijd integraal deel uit van hun buurgerichte aanpak en mensgerichte werking.

Kom meer over de verschillende gemeenschapsmunten te weten op onze opleidingsdag "gemeenschapsmunten voor beginners" of lees onze brochure.