Opvallende weetjes en cijfers over gemeenschapsmunten

Sander Van Parijs

28 Jan 2020

  • In totaal nemen vandaag meer dan 7.500 Vlamingen in hun vrije tijd deel aan gemeenschapsmunten
  • De grootste gemeenschapsmunt vandaag is LimbU met ca. 4.200 particuliere deelnemers. De kleinste is de Mechelse Koekoek met ca. 50 gebruikers
  • Ook lokale organisaties, culturele spelers en handelaren zijn vaak van de partij. Torekes verbindt meer dan 30 partners uit de wijk
  • De totale vrijwillige inzet van de ca. 400 deelnemers aan buurtmunt Torekes bedraagt zo’n 10.500 uur per jaar. Ter vergelijking: dat indrukwekkende cijfer is goed voor 5,5 tot 6 voltijdse equivalenten
  • UHasselt (2019) becijferde dat 50% van de Limburgers die zich vandaag reeds vrijwillig inzetten dat nog vaker wil doen in ruil voor LimbU, de 34% die momenteel niets doen zou dat wel gaan doen. Ruim 82% van de LimbU-gebruikers zou LimbU aanraden aan anderen
  • Het aantal fietsende scholieren steeg van 12% naar 62% sinds de succesvolle introductie van fietsdukaten (The Studio, lidorganisatie Muntuit) in Bonheiden
  • Torekes, Buurtijd en TalentO bereiken ook maatschappelijk kwetsbare mensen en groepen zoals langdurig werklozen en minderheidsgroepen, ze integreren hen in een breder netwerk samen met kansrijke burgers. “Ik voel me hier nuttig, geapprecieerd en alsof ik er een nieuwe familie bij gekregen heb” vertelt een deelnemer aan studenten van UGent (2019)
  • Gemeenschapsmunten faciliteren nieuwe vormen van solidariteit. Een deelnemer van Buurtijd schonk munten aan de pot om anderen te steunen. Ze zei daarbij dat het de eerste keer was dat ze een gift kon doen want euro’s zijn haar te kostbaar. Een TalentO-gebruiker spaarde heel actief munten bij elkaar om een fiets aan haar familie te kunnen schenken

Een infografiek over 3 opvallende cijfers