Over munten en punten

Sander Van Parijs

21 Sep 2017

Op 21 september ging het "UiTforum XL" door, de jaarlijkse hoogmis van het waarderingsprogramma UiTpas. Muntuit was ook van de partij en reflecteerde in de sessie "Munten en punten" over de relatie tussen UiTpas en lokale munten. Over hoe ze elkaar versterken en aanvullen, en waar de uitdagingen liggen.

Erin De Wolf van Publiq (vroegere Cultuurnet Vlaanderen) schreef als opwarmer volgend interessant blogartikel onder de welluidende titel: ‘Alternatief munten’ is betalen met gemeenschapszin.

"Iets terugdoen voor de samenleving en daarvoor beloond worden. Het is de basisredenering die schuilt achter de invoering van een gemeenschapsmunt. Een goede zaak: ja. Gent, Turnhout en provincie Limburg gingen de uitdaging aan met hun Torekes, Troeven en LimbU’s.

In een economisch klimaat als het onze, dat draait rond productiviteit, individualisme en consumptie, vallen er steeds meer mensen uit de boot. Het eerst en het vaakst zijn dat de sociaal kwetsbaren zoals ouderen, mensen van buitenlandse origine die de taal niet spreken of personen met een (fysieke) beperking. Dat is waar de alternatieve munten tussenkomen, door een verbindingslijn te vormen tussen de huidige consumptiemaatschappij en haar kwetsbare groepen. En dat op verschillende manieren."

Het volledige artikel valt hier te lezen.