Groen licht voor Sint-Niklase stadsmunt

15 Jun 2021

Nadat meer dan 125 handelaars een intentieverklaring ondertekenden en er voldoende financiële middelen zijn, besliste de stad Sint-Niklaas dat er voldoende basis is om volle gas vooruit te duwen in het proces richting een Sint-Niklase stadsmunt.

In januari 2021 bevestigde het stadsbestuur dat er een principeakkoord was omtrent het concept, maar dat er eerst aan een aantal voorwaarden voldaan moest worden om finaal het startschot te geven. Het project moest enerzijds kunnen rekenen op voldoende subsidies en anderzijds moest er voldoende draagvlak gevonden worden bij de lokale handelszaken. Met de financiële steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincie Oost-Vlaanderen en Europa EN met méér dan 125 handelaars aan boord is er een solide basis om volmondig en definitief JA te zeggen tegen de Sint-Niklase stadsmunt.

Nieuw systeem

In het nieuwe systeem kan elke Sint-Niklazenaar die zijn steentje bijdraagt aan een betere stad – door lokaal te kopen, te sorteren, vrijwilligerswerk te doen… – stadsmunten verdienen. Die munten hebben een effectieve geldwaarde en kunnen alleen in Sint-Niklaas gespendeerd worden. De stad zal op die manier jaarlijks minstens 240.000 EUR in de lokale economie pompen. Dat is meer dan 1 miljoen EUR in vijf jaar!

Lokaal

Lokale handelaars kunnen stadsmunten innen en dus een graantje meepikken van de 240.000 EUR die jaarlijks in het systeem gestoken zal worden. Geldwaarde die alleen in Sint-Niklaas uitgegeven kan worden, en dus bijvoorbeeld niet naar de grote online spelers gaat.

Vervolgtraject

Begin 2022 gaat het systeem van de stadsmunt van start. Het komend half jaar wordt er volop gewerkt aan de ontwikkeling van de technische tools, het proces, user testings en de communicatiecampagne. Inwoners, ondernemers en belangenorganisaties zullen het systeem verder mee vorm geven.

Ontdek alles over de stadsmunt

De stadsmunt is een initiatief van de Stad Sint-Niklaas, in samenwerking met Muntuit, Wisely en met de steun van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en de Vlaamse overheid.