05/10

Brainstorm stadsmunt Sint-Niklaas

05 Okt 2021

Nadat meer dan 125 handelaars een intentieverklaring ondertekenden en er voldoende financiële middelen zijn, besliste de stad Sint-Niklaas dat er voldoende basis is om volle gas vooruit te duwen in het proces richting een Sint-Niklase stadsmunt.

In januari 2021 bevestigde het stadsbestuur dat er een principeakkoord was omtrent het concept, maar dat er eerst aan een aantal voorwaarden voldaan moest worden om finaal het startschot te geven. Het project moest enerzijds kunnen rekenen op voldoende subsidies en anderzijds moest er voldoende draagvlak gevonden worden bij de lokale handelszaken. Met de financiële steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincie Oost-Vlaanderen en Europa EN met méér dan 125 handelaars aan boord is er een solide basis om volmondig en definitief JA te zeggen tegen de Sint-Niklase stadsmunt.

Nieuw systeem

In het nieuwe systeem kan elke Sint-Niklazenaar die zijn steentje bijdraagt aan een betere stad – door lokaal te kopen, te sorteren, vrijwilligerswerk te doen… – stadsmunten verdienen. Die munten hebben een effectieve geldwaarde en kunnen alleen in Sint-Niklaas gespendeerd worden. De stad zal op die manier jaarlijks minstens 240.000 EUR in de lokale economie pompen. Dat is meer dan 1 miljoen EUR in vijf jaar!

Lokaal

Lokale handelaars kunnen stadsmunten innen en dus een graantje meepikken van de 240.000 EUR die jaarlijks in het systeem gestoken zal worden. Geldwaarde die alleen in Sint-Niklaas uitgegeven kan worden, en dus bijvoorbeeld niet naar de grote online spelers gaat.

Vervolgtraject

Begin 2022 gaat het systeem van de stadsmunt van start. Het komend half jaar wordt er volop gewerkt aan de ontwikkeling van de technische tools, het proces, user testings en de communicatiecampagne. Inwoners, ondernemers en belangenorganisaties zullen het systeem verder mee vorm geven.

Brainstorm Stadsmunt

Op donderdag 5 oktober 2021 brengt de stad de toekomstige gebruikers van de stadsmunt samen en vragen ze om input: "We volgen de weg die een munt kan afleggen en zoeken samen naar knelpunten en buitenkansjes. Aan tafel met jouw collega handelaars maken we samen de stadsmunt beter."

Daar hoort ook een lekker drankje en hapje bij. Om iedereen de kans te geven om erbij te zijn organiseert men twee gelijkaardige sessies. Middag sessie van 14.00 uur tot 16.00 uur en een avondsessie van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Op het programma

  • Verwelkoming door schepen Ine Somers en project-coördinator Ziggy Hempel
  • Wat is de stadsmunt?
  • Hoe werkt de stadsmunt in mijn winkel
  • Hoe zal de app in elkaar zitten?
  • Brainstorm knelpunten en buitenkansjes

De stadsmunt een manier om de lokale handel een duwtje in de rug te geven, daarom vinden we jouw mening écht belangrijk. Wat moet de applicatie zeker bevatten en wat hebben jullie echt nodig?

inschrijven en meer info

De stadsmunt is een initiatief van de Stad Sint-Niklaas, in samenwerking met Muntuit, Wisely en met de steun van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en de Vlaamse overheid.