07/03

Gemeenschapsmunten voor beginners

Sander Van Parijs

07 Maa 2019

Datum: donderdag 7 maart 2019 (9u - 17u)

Locatie: Huis Madou - Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel

Steeds meer lokale besturen voeren een gemeenschapsmunt in als een innovatieve beleidshefboom om lokale doelstellingen te realiseren, zoals geformuleerd in de bestuursakkoorden en de beleidsnota’s die momenteel in opmaak zijn. Concreet gaat het over het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk, het organiseren van buurtgerichte zorg, ondersteunen van duurzame initiatieven,… Met een gemeenschapsmunt kan ook de lokale economie worden gestimuleerd, of burgers kunnen worden aangemoedigd om taken op te nemen die noch door de overheid noch door de markt worden opgenomen.

Met de opleidingsdag ‘Gemeenschapsmunten voor beginners’ wordt de basis meegegeven van het werken met een gemeenschapsmunt: wat zijn de mogelijkheden, hoe werkt het, wie betrek je, hoe begin je eraan, welke stappen dien je te zetten, wat zijn de valkuilen, … Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een concrete casus (bij een lokaal bestuur) en verschillende andere voorbeelden in gemeenten en steden (klein en groot, landelijk en stedelijk) in Vlaanderen en in het buitenland.

Voor meer informatie: Sander Van Parijs (sander@muntuit.be 0487 296 535).

Inschrijven kan via dit formulier.

Een samenwerking tussen Muntuit en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).