25/10

Gemeenschapsmunten voor beginners

Sander Van Parijs

25 Okt 2018

Steeds meer lokale besturen voeren een gemeenschapsmunt in als een innovatieve beleidshefboom om lokale doelstellingen te realiseren, bv. om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, om buurtgerichte zorg te faciliteren, om duurzame initiatieven te steunen, … Met een gemeenschapsmunt kan ook de lokale economie worden gestimuleerd, of burgers kunnen worden gestimuleerd om taken op te nemen die noch door de overheid noch door de markt worden opgenomen. Met de vorming ‘Gemeenschapsmunten voor beginners’ wordt de basis meegegeven van het werken met een gemeenschapsmunt: wat zijn de mogelijkheden, hoe werkt het, wie betrek je, hoe begin je eraan, wat zijn de valkuilen, …

Zowel theorie als praktijk komen aan bod. De opleiding wordt gegeven door Muntuit en gaat door op 25 oktober in Gent. Inschrijven kan via dit formulier.

Voor meer informatie: Sander Van Parijs (sander@muntuit.be 0487 296 535).