Gratis spelsessies ENRICH

03 Feb 2020

Spelidee:

Onderzoek en ontwikkeling is het gevolg van interacties tussen mensen: mensen delen kennis, mensen denken na over hun lessen, mensen communiceren over hun bevindingen, mensen ontwikkelen strategieën voor nieuwe investeringen. Innovatieve technologieën, organisatorische modellen en andere nieuwigheden zijn daarom altijd het resultaat van samenwerking binnen een hele gemeenschap.

In dit eenvoudig spel kruipen de spelers in de huid van een actor uit de kennisgemeenschap. Traditioneel waarderen deze spelers elkaars inspanningen door middel van euro’s of dollars. Maar wat als blijkt dat deze welgekende vormen van geld net de uitwisseling van kennis verhinderen? De spelers ondervinden in dit spel hoe een andere vorm van geld hun samenwerking kan verbeteren.

Praktisch:

Doelgroep: volwassenen, geen specifieke kennis vereist

Aantal deelnemers: ideaal zijn 15 tot 20 spelers, maar het spel kan ook met kleinere groepen gespeeld worden (min. 6 spelers). Grotere groepen worden best opgesplitst om het speel- en leerplezier te vergroten.

Spelontwikkelaars: VITO en Muntuit

Tijdelijke actie: gratis spelsessie

Dankzij de steun van Triodos Fonds kan Muntuit in 2020 vijf spelsessies gratis begeleiden.

Wat zijn de voorwaarden? Jouw sessie staat gratis open voor een breed publiek, wordt actief gepromoot en mag dienen voor campagnemateriaal (bijv. fotoreportage). Je zorgt zelf voor een geschikte accommodatie.

Stel je nu kandidaat via hallo@muntuit.be. Geef alvast jouw korte motivatie, locatie, max. aantal deelnemers, mogelijke datums en communicatiekanalen mee.

Actie met de steun van Triodos Fonds

Met de steun van Triodos Fonds