Enthousiaste bestuurders gezocht

Sander Van Parijs

30 Apr 2020

Muntuit vzw ontwikkelt, ondersteunt en promoot gemeenschapsmunten als middel om de transitie naar een duurzame en participatieve samenleving mogelijk te maken.

Muntuit wil als sociale innovator via concrete praktijken mensen en groepen rond gedeelde samenlevingsvraagstukken in beweging zetten en maatschappelijke impact creëren. Met de uitbouw van een lerend netwerk en een ontmoetingsplek voor en door gemeenschapsmunten wil Muntuit kennis en ervaring delen en samenwerking stimuleren.

ROL VAN HET BESTUUR

Als bestuurder stap je mee in een gedreven ploeg van believers in gemeenschapsmunten. Het bestuur volgt samen met het team de werking op en staat zowel in voor de uitwerking en bewaking van de beleidslijnen van de Algemene Vergadering als voor het adviseren en begeleiden van het team met oog op de verdere ontwikkeling en het goed beheer van de organisatie.

Het bestuur komt drie tot vier keer per jaar samen. Een bestuursmandaat is onbezoldigd, onkosten worden desgewenst vergoed.

PROFIELEN

Bij voorkeur zoeken we bestuurders met een expertise in één van volgende domeinen:

  • Marketing en communicatie
  • Boekhouding en financiën
  • Sociaal-cultureel

Uiteraard zijn ook andere profielen welkom.

INTERESSE?

Voel je je aangesproken door de werking van Muntuit en herken je jezelf in één of meerdere van de bovenstaande profielen?

Neem dan contact met Sander Van Parijs voor 10 mei 2020, met een korte motivatietekst en beknopte cv.

Op 14 mei 2020 om 20u organiseren we via video-call een kennismakingsgesprek met alle kandidaat-bestuurders waarin we naast de wederzijdse kennismaking ook nog verdere toelichting geven over Muntuit vzw.

Contactgegevens: sander@muntuit.be +32 487 296 535