Totstandkoming beleidsplan 2021-2025

23 Dec 2019

Eind 2019 diende Muntuit een beleidsplan in om vanaf 2021 als sociaal-culturele volwassenenorganisatie structureel gefinancierd te worden.

Weergave van het proces

Stappen

De eerste stappen in dit beleidsplanningsproces dateren reeds van de algemene vergadering van Muntuit van mei 2018. Nadien zijn we de haalbaarheid van deze subsidiering bij De Federatie en Socius verder gaan verkennen. Hun positieve reacties brachten een heel proces op gang.

Op de algemene vergadering van maart 2019 werd formeel het startschot voor het beleidsplanningsproces gegeven. Een planning werd opgesteld en een beleidsplanningsteam met leden, vrijwilligers, bestuurders, beroepskrachten en externe experts samengesteld. Dit team heeft het hele proces actief mee gevolgd. De deelnemers gaven input op vier brainstormsessies en gaven ook telkens feedback op de verwerking ter voorbereiding van de volgende stap:

  • Stakeholderbevraging bij vrijwilligers, leden en partners (februari 2019)
  • Maatschappelijke contextanalyse (sessie bij FairFin, april 2019)
  • EFQM-analyse (mei-juni 2019)
  • SWOART-analyse (sessie bij Triodos Bank, mei 2019)
  • Doelenkader uitwerken (sessie bij Kwadraet, juli 2019)
  • RADAR-oefening, onder deskundige begeleiding van Paula Gorissen - Cijferadvies (sessie bij FairFin, september 2019)

Een extra algemene vergadering (september 2019) werd volledig gewijd aan de bespreking en goedkeuring van de krachtlijnen van het beleidsplan. De documentatie van deze zeer actieve sessies is te vinden in deze presentatie.

Het enthousiasme en de professionaliteit van de deelnemers heeft mee de kwaliteit van het beleidsplan bepaald. Het proces heeft veel tijd in beslag genomen maar het resultaat is een meer gedragen en onderbouwde versie dan indien we dit enkel met dichtbij betrokken deelnemers zouden hebben uitgewerkt.

Dankjewel!

Een klein woord van grote dank aan iedereen die meehielp aan dit beleidsplan, in het bijzonder aan de leden van ons beleidsplanningsteam voor hun enthousiasme, kunde en creativiteit. Dankjewel aan alle andere leden en bestuurders die ons met raad en daad bijstonden. Aan De Federatie en Socius om te antwoorden op onze vele vragen. Aan alle collega’s uit de sector voor de uitwisseling en aanmoedigingen, niet in het minst aan FairFin, GetBasic en Netwerk Bewust Verbruiken.

Lees hier het beleidsplan.

Tegen het najaar van 2020 weten we meer...