Beleidsplan 2021-2025

Sander Van Parijs

22 Jan 2020

Eind 2019 diende Muntuit een beleidsplan in om vanaf 2021 als sociaal-culturele volwassenenorganisatie structureel gefinancierd te worden. Tegen najaar 2020 weten we of we deze plannen kunnen realiseren.

Met het beleidsplan 2021-2025 wil Muntuit een kwantumsprong maken om gemeenschapsmunten als veelbelovende sociaal-culturele praktijk verder te professionaliseren, er een groter publiek mee te inspireren en mensen over het verband tussen geld en duurzaamheid bewust te maken.

Vier grote ambities

De vier grote ambities van Muntuit voor deze beleidsperiode worden weerspiegeld in onze strategische doelstellingen:

  1. Met “Gemeenschapsmunten komen tot volle bloei” willen we de bestaande initiatieven ondersteunen in hun professionalisering zodat ze uitgroeien tot robuuste praktijken die inspireren, doelgericht werken en goed worden beheerd (standaardpakket, opleiding, coaching, impactmonitoring,…)
  2. Via de “Munterij voor innovatieve geldsystemen” ontwikkelen we nieuwe initiatieven. We omarmen er technologische en sociale innovaties om het ecosysteem van gemeenschapsmunten te diversifiëren en digitale en andere drempels weg te nemen (ontwikkeling pioniersprojecten, digitale toolkit, helpdesk, keuze-tool, pitchmomenten…)
  3. De “Beweging van bruto nationaal product naar bruto lokaal geluk” promoten we via het denken en doen rond gemeenschapsmunten. We sensibiliseren het breder publiek over andere waarde(n) en over geld als een middel, niet als een doel op zich ( dmv. vormingsmix, spel- en inspiratiesessies, lezingen, debat, campagne, pers, sociale media,…). Gemeenschapsmunten hebben als prettige eigenschap dat mensen “aan den lijve” kunnen ondervinden wat geld met hen en de samenleving doet.
  4. Met het “Lerend netwerk van en voor praktijkmunters” destilleren en verspreiden we goede praktijken. We verhogen de uitwisseling tussen de praktijken en stofferen het netwerk met kennis en ervaring (ontmoetingsdagen, studiebezoeken, leercredits, online handboek, internationale uitwisseling,…)

Twee sociaal-culturele functies

Deze vier strategische doelstellingen beogen hetzelfde samenspel als onze twee sociaal-culturele functies:

  1. Ten eerste willen we dat mensen en groepen leren door, met en over gemeenschapsmunten en hun beoogde maatschappelijke verandering. Voor Muntuit zijn leren en actie daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden, vanuit ervaringen kan men reflecteren en ontstaat er bewustwording.
  2. Ten tweede willen we als maatschappelijke beweging inspireren, sensibiliseren en het publiek debat verrijken. We brengen verhalen en voeren campagne aan de hand van heel concrete praktijkvoorbeelden.

Sleutels tot succes

Muntuit is vandaag een innovatieve, kwalitatieve en impactgerichte organisatie en wil dat blijven. Samenwerkingen met lokaal verankerde organisaties die nog beter burgers en vrijwilligers bereiken enerzijds en met gespecialiseerde partners anderzijds zijn onze sleutels tot succes.

Dit beleidsplan laat ons toe om de uitbouw van onze organisatie verder te versnellen op verschillende domeinen.

Veel leesplezier!

Download hier het volledige beleidsplan (5MB)

Een beleidsplan maken is mensenwerk. Wil je graag meer weten over het proces? Lees dan zeker deze blogpost.